Постеры к фильму «Адрес неизвестен», (1951)
1940-е    1950-е    1960-е    1970-1982
 
Советские постеры.

Постер к фильму «Sans laisser d'adresse»

Постер к фильму «Sans laisser d'adresse»

Постер к фильму «Sans laisser d'adresse»

Постер к фильму «Sans laisser d'adresse»

Постер к фильму «Sans laisser d'adresse»

Постер к фильму «Sans laisser d'adresse»

 

Западногерманский журнал «Film-Bühne» №1509 с названием фильма «Ohne Angabe der Adresse».

Постер к фильму «Sans laisser d'adresse»

 

Западногерманский журнал «Progress Filmillustrierte» с названием фильма «Unbekannt verzogen».

Постер к фильму «Sans laisser d'adresse»

 

Журнал «Film-Complet» №256, 03-05-1951.

Постер к фильму «Sans laisser d'adresse»

Постер к фильму «Sans laisser d'adresse»


1940-е    1950-е    1960-е    1970-1982